ZeeuwsMeisje-Geel.jpg

Mens en Maatschappij Zeeuws Meisje

anno nu

Van zuinig icoon groeide Zeeuws Meisje in 2019 uit tot boegbeeld van inclusiviteit. Met een veelkleurige en door het Zeeuws publiek breedgedragen poster-campagne, straatgesprekken, een prachtig boek en een lesprogramma ‘Kan Zeeuws Meisje een jongen zijn?’ riep ze op tot verdraagzaamheid, wederzijds begrip en respect.

ZeeuwsMeisje-Geel.jpg
Beeldinzeeland_wave.png

vrijheid, gelijkheid, broederschap

Zeeuws Meisje #gelijkheid werd ondermeer verwelkomt in De Tweede Kamer in Nieuwspoort maar ook in The Presidential Library tijdens The Four Freedom Awards in New York.

 

De respons in Zeeland en ver erbuiten was zo groot dat initiatiefnemer Van den Bosch het project in 2020 opvolgde met Zeeuws Meisje #Vrijheid. Geïnspireerd door de Vier Vrijheden van President Roosevelt wordt stilgestaan bij 75 jaar vrijheid in Nederland en bij de ervaringen van kinderen die hun thuis zijn ontvlucht om hier in vrijheid te kunnen leven.

 
ORANJE-0723.jpg

Vrijheid, Gelijkheid, …

Zeeuws Meisje #Broederschap is de voltooiing van een drieluik over het moreel kompas van Zeeland. Wat betekenen de kenwaarden vrijheid, gelijkheid en broederschap in onze samenleving en hoe geven we er vorm aan? Net als in Zeeuws Meisje #Vrijheid en #Gelijkheid, combineert Van den Bosch originele beeldvorming met een praktische benadering. Lessen, workshops en presentaties maken pittige thema’s bespreekbaar en brengen mensen dichter tot elkaar.

VIOLET-0469.jpg
INDIGO-0522 2.jpg

Van den Bosch laat zich steeds leiden door lokale vragen. Juist door de traditionele Zeeuwse dracht beeldend te verbinden met ontwikkelingen in de huidige samenleving, ontstaan verhalen met een universele strekking. Zeeuws Meisje #Broederschap brengt nu ook Zeeuwse meisjes én jongens in beeld, van verschillende leeftijden en culturele achtergronden, in een eerbetoon aan de diversiteit en een indringende oproep tot solidariteit.

Shop de mooiste Zeeuws Meisje items